کلبه عاشقان تنهاIMG4UPوقتی کسی را دوست داری،از همه دنیا میگذری تولد دوبارته اسم اونو که میبری وقتی کسی را دوست داری میخوای بهش تکیه کنی بگی که محتاجشی و بخاطرش گریه کنی وقتی کسی را دوست داری حاضری دنیا بدباشه فقط اونی که دوست داری عاشقی را بلد باشه حاضری که بگذری ازمقررات و دین ودرس وقتی کسی را دوست داری معنی نداره دیگه ترس وقتی کسی را دوست داری بخاطرش میری به جنگ بخاطرش دروغ میگی ،قلبت میشه یه تیکه سنگ وقتی کسی را دوست داری دنیا را از یاد میبری دارو ندارت را میدی تا اون را بدستبیاری حاضری هر چی دوست نداشت بخاطرش رها کنی حسابتو حسابی از مردم شهرجدا کنی حاضری هر روز سر اون با آدمها دعوا کنی غرورت را بشکنی وباز خودت را رسوا کنی


کلبه عاشقان تنها

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

3noqte رادیو جوان HD فروش آهن - جوشکاری و تراشکاری- فلزات silvercctv دانلود برای شما neginekavirh اخبار جدید نیو بی وبسایت شخصی علیرضا هزاره بیتوته nilurayanehd